3.BIMWD – 2018


TRENİNQLƏR

 • Endoskopiya
  Qastroskopiyada və kolonoskopiyada əsas bacarıqlar, liqaturalama və bandlama, polimektomiya, ERCP, stentləmə və daş çıxarma, mukozal rezeksiya və endoskopik qastrostomiya
 • Laparoskopik Cərrahiyyə
  Əsas laparoskopik bacarıqlar, laparoskopik tikiş texnikaları, laparoskopik xolesistektomiya, laparoskopik anastomoz texnikaları, laparoskopik tək-port xolesistektomiya, laparoskopik fundoplikasiya, laparoskopik qastrostomiya
 • Ümumi və Damar Cərrahiyyəsi
  Tikiş və düyün texnikaları, uc-yana, uc-uca və yan-yana bağırsaq anastomoz texnikaları, bağırsaq tikişləri və damar tikişləri, hepatoyeyunostomiya, damar anastomozları, düz bağırsağın ön rezeksiyası
 • Ultrasonoqrafiya
  Ultrasonoqrafiyanın əsas prinsipləri, damar və absessboşluğunun punksiyası, müxtəlif orqanların ultrasəs müayinəsi, absess boşluğuna drenajın yerləşdirilməsi
 • Radiologiya
  Çətin CT və MRT xəstələrinin birgə müayinəsi və müzakirəsi, drenaj və biopsiyalar
 • EUS
  Çətin xəstələrin müayinəsi və müzakirəsi, EUS altında biopsiya
 • Ginekologiya və Histereskopiya
  Heyvan orqanları üzərində disseksiya, laparoskopik salpingektomiya, laparoskopik dissesksiya və liqatura qoyulması, müxtəlif patalogiyalara görə histereskopiya, laparoskopik düyünvurma və tikiş texnikaları, histereskopiya və histerorezektoskopiya, laparoskopik histerektomiya
 • Kardiopulmonar reanimasiya
  Süni tənəffüs, ürək masajı, parenteral qidalanma prinsipləri və texnikası, torakal punksiya, traxeal intubasiya, traxeostomiya, trakosentez
 • ECG treyninqləri
 • Peritonial dializ və mərkəzi venaların kateterezasiyası
© Azerbaijan - German - Turkish Medical Congress 2015-2018